دومين دوره‌ی جا...
سردر...
دوره آموزشی آشن...
دوره آموزشی آشن...
دانشگاه خاتم...
نظر سنجی دفتر ن...
دوره شكار تهديد...
دومين دوره‌ی جا...
سردر...

تابلو اعلانات

اخبار دانشگاه

دانشکده‌ها

دانشگاه خاتم در نگاه کلان

آیکون فارغ التحصیلان
بیش از ۱۸۰۰
دانشجوی در حال تحصیل
دانشجوی مقطع کارشناسی: ۲۷۶
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد: ۱۵۰۶
دانشجوی مقطع دکتری تخصصی: ۲۷
آیکون فارغ التحصیلان دانشگاه
بیش از ۲۰۰۰
دانشجوی فارغ التحصیل
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی: ۳۴۴
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد: ۱۶۸۰
آیکون رشته‌های تحصیلی
۵۱
رشته تحصیلی
رشته‌های مقطع کارشناسی: ۲
رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد: ۴۶
رشته‌های مقطع دکتری تخصصی: ۳

گالری تصاویر