تابلو اعلانات

اخبار دانشگاه

دانشکده‌ها

دانشگاه خاتم در نگاه کلان

آیکون فارغ التحصیلان
بیش از ۱۸۰۰
دانشجوی در حال تحصیل
دانشجوی مقطع کارشناسی: ۲۷۶
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد: ۱۵۰۶
دانشجوی مقطع دکتری تخصصی: ۲۷
آیکون فارغ التحصیلان دانشگاه
بیش از ۲۰۰۰
دانشجوی فارغ التحصیل
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی: ۳۴۴
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد: ۱۶۸۰
آیکون رشته‌های تحصیلی
۵۱
رشته تحصیلی
رشته‌های مقطع کارشناسی: ۲
رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد: ۴۶
رشته‌های مقطع دکتری تخصصی: ۳

گالری تصاویر