دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۷:۳۶
صفحه اصلیکنفرانس و همایش
اولین گردهمایی دانش‌ آموختگان دانشگاه خاتم ویژه گروه مدیریت
اولین گردهمایی دانش‌ آموختگان دانشگاه خاتم ویژه گروه مدیریت
اولین گردهمایی دانش‌ آموختگان دانشگاه خاتم ویژه گروه مدیریت
اولین گردهمایی دانش‌ آموختگان دانشگاه خاتم ویژه گروه مدیریت
اولین گردهمایی دانش‌ آموختگان دانشگاه خاتم ویژه گروه مدیریت
اولین گردهمایی دانش‌ آموختگان دانشگاه خاتم ویژه گروه مدیریت
اولین گردهمایی دانش‌ آموختگان دانشگاه خاتم ویژه گروه مدیریت
اولین گردهمایی دانش‌ آموختگان دانشگاه خاتم ویژه گروه مدیریت
اولین گردهمایی دانش‌ آموختگان دانشگاه خاتم ویژه گروه مدیریت
اشتراک گذاری با :

اولین گردهمایی دانش‌ آموختگان دانشگاه خاتم ویژه گروه مدیریت

تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه خاتم با افتخار به استحضار می‌رساند اولین گردهمایی دانش‌آموختگان دانشگاه ویژه گروه مدیریت در روز سه شنبه مورخ 15 شهریور ماه سال 1401 ساعت 15:30 الی 18 برگزار می‌گردد.