EN
پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:0۸
صفحه اصلی

شرایط دريافت مدرک

 

  • شركت در حداقل شصت درصد جلسات 
  • ارسال تمرین‌ها و پروژه‌ها ( ویژه برخی دوره‌های خاص همچون دوره‌های MBA  و  DBA و ساير دوره‌های آموزشی بر‌حسب نوع دوره)

 

شرط قبولی در دوره‌های MBA وDBA 

 

  • دریافت حداقل نمره 12 در هر درس در دوره MBA
  • دریافت حداقل نمره 14 در هر درس در دوره DBA

 

انصراف

 

  • انصراف از دوره ثبت‌نام شده با ارسال نامه درخواست از طریق ایمیل امکان‌پذیر است.
  • در صورت انصراف تا دو هفته قبل از شروع دوره کل مبلغ شهریه و تا یک هفته قبل 90%  از مبلغ کل شهریه بازگردانده می‌شود.