رباب کلانتری
مرتبه: استاد
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: قیمت گذاری اختیار آمریکایی، یادگیری ماشینی در مالی،معادلات دیفرانسیل جزیی
داخلی: 4660