کاوه بازرگان هرندی

کاوه بازرگان هرندی

مدرس گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
سیستم های اطلاعات/تعامل انسان و رایانه
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه ژنو