حمید درخشان نیا

حمید درخشان نیا

استاد مدعو حقوق 4 | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
حقوق خصوصی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه علامه طباطبایی