محمد عشقی

محمد عشقی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر | ساختمان شماره 1

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مهندسی دیجیتال
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه اوهایو امریکا