بابک دقیقی

بابک دقیقی

مدرس گروه مهندسی کامپیوتر | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
علوم کامپیوتر
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه مالایا کشور مالزی