رویا  دارابی

رویا دارابی

مدرس گروه حسابداری و حسابرسی | ساختمان شماره 2

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
حسابداری
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات