ابراهیم اردشیرلاریجانی

ابراهیم اردشیرلاریجانی

مدرس گروه فناوری های همگرا | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مهندسی کامپیوتر
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه واریک انگلستان