هیلدا رضائی

هیلدا رضائی

مدرس گروه حقوق | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
حقوق بین الملل
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات