الکساندرا ساتالوف

الکساندرا ساتالوف

مدرس گروه مهندسی فناوری‌ های همگرا | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
شیمی کاربردی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه صنعتی امیر کبیر