حمید رادمنش

حمید رادمنش

مدرس گروه مهندسی برق | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مهندسی برق_قدرت
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه علم و صنعت ایران