سیما نوربخش

سیما نوربخش

مدرس گروه فلسفه | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
فلسفه تطبیقی
مؤسسه آموزشی:
شهید مطهری