لیلا سیاوشی

لیلا سیاوشی

مدرس گروه فلسفه | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
فلسفه جدید و معاصر غرب
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه شهید بهشتی