افروز  عباسی

افروز عباسی

مدرس گروه مهندسی برق | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
مهندسی برق
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه علمی کاربردی گسترش انفورماتیک