محمدتقی تقوی فرد

محمدتقی تقوی فرد

مدرس گروه مهندسی صنایع | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مدیریت صنایع
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه علامه طباطبایی