سید امیر علی مهاجرانی

سید امیر علی مهاجرانی

مدرس گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مدیریت فناوری اطلاعات
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه واریک انگلستان