بهروز دولتشاهی

بهروز دولتشاهی

مدرس گروه روانشناسی و علوم تربیتی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
روانشناسی بالینی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی