دوره‌های میان مدت مرکز آموزش‌های تخصصی و مهارت افزایی دانشگاه خاتم

 

 

 

 

دوره جامع تخصصی شکار تهدیدات سایبری 

 

 

اطلاعات بیشتر 

 

 

 

دوره قوانین و مقررات مالیاتی 

 

 

اطلاعات بیشتر 

 

 

 

دومین دوره جامع تکنولوژی داده (DataTech)

 

 

اطلاعات بیشتر