وجوه برتری علمی دانشگاه خاتم

 

 

 

  • فعالیت تخصصی در حوزه مالی و بانکی؛

 

  • بهره‌مندی از حضور اساتید نمونه کشوری و چهره‌های ماندگار؛

 

  • در اختیار داشتن لابراتوارهای پیشرفته فناور و بزرگ در سطح ملی؛

 

  • ارتباط نزدیک و مراودات مشترک علمی با دانشگاه‌های معتبر کشور و جهان.