مرکز پژوهش‌های کاربردی مهندسی برق خاتم

 

 

 

با توجه به نیاز دانشجویان رشته‌ی مهندسی برق به محلی برای انجام پروژه‌های عملی و کاربردی، در سال 1395 مرکز پژوهش‌های کاربردی در مهندسی برق ایجاد شد. در این مرکز کلیه‌ی تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز برای پروژه‌های عملی روی 10 میز کاری کامل قرار گرفته‌است. 

 

مرکز پژوهش‌های کاربردی مهندسی برق خاتم

 

علاوه‌ بر این، کلیه‌ی قطعات و وسایل مورد نیاز برای انجام پروژه‌ها در مرکز موجود است. برای تکمیل حلقه‌ی طراحی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی پروژه‌ها، هر میز با یک کامپیوتر قدرتمند تجهیز شده‌است. تاکنون در این مرکز پروژه‌های کارشناسی ارشد عملی زیادی به مرحله‌ی نهایی و دفاع رسیده‌است و ثبت یک اختراع نیز از همین پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد انجام شده‌است.

 

مرکز پژوهش‌های کاربردی مهندسی برق خاتم