ردیف

عنوان

مولف/مترجم

روی جلد

 

 

 

1

 

حسابداری مدیریت در صنعت بانکداری

ابوالقاسم فخاریان

 

 

 

 

2

حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری

دکتر محمدصادق لبانی مطلق

 

 

 

 

3

 

حسابداری بین‌المللی

نویسندگان:
فردریک دی اس چوی، گری کی میک

 

مترجمین:

جوادمستوفی نور

محسن خوش طینت

 

 

 

 

4

 

 

 

سرمایه‌گذاری ارزشی

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی

 

 

 

 

5

بانکداری بین‌المللی:
مبانی، فرصت‌ها، فنون

داود رضایی برزگر

 

 

 

 

6

مفاهیم مقدماتی علم حقوق

تالیف:

دکتر غلام‌حسین وحیدی

 

 

 

 

 

7

اقتصاد کلان مالی معاصر

تالیف:

تاد آ.ناپ
 


 ترجمه:

منوچهر فکری ارشاد

 

 

 

 

 

8

انقلاب صنعتی چهارم

تالیف:

کلاوس شوآب
 


  ترجمه:

طوفان عزیزی

 

 

 

9

مدیریت پروژه‌های بالادستی صنعت نفت در شرکت‌های اکتشاف و تولید‌(E&P)

ترجمه:

 امیر فرجی و محبوبه سلیمانی

 

 

 

10

برنامه‌ریزی استراتژیک

مبتنی بر سناریو

تالیف:

 برخارد شونکر 
 


 ترجمه:

 فرهاد مهمان‌پذیر

 

 

 

 

11

مدیریت منابع انسانی 

(از تئوری تا عمل)

تالیف:

 آقایان عباسعلی حاجی کریمی و ابوالحسن حسینی

 

12

شناخت مایکل پورتر

تالیف:

 جوان ماگرتا با همکاری مایکل پورتر
 

ترجمه:

 فرهاد مهمان پذیر