اعضای  هیأت موسس دانشگاه خاتم

(غیر انتفاعی - غیر دولتی)

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی 

سمت 

1

 حجت الاسلام و المسلمین مصطفی مرسلی

عضو هیئت امنا

2

دکتر رضا ملک زاده 

عضو هیئت امنا

3

دکتر ایرج فاضل

عضو هیئت امنا

4

دکتر عباس انواری

عضو هیئت امنا

5

دکتر علی اکبر صالحی

عضو هیئت امنا

6

دکتر مجید قاسمی

عضو هیئت امنا

7

مهندس میر کاظم میرولد

عضو هیئت امنا

8

مهندس علی اصغرپور‌مند

عضو هیئت امنا