معاونت امور دانشجویان

 

 

 

اداره‌ی امور دانشجویان دانشگاه خاتم

نام و نام‌خانوادگی

سمت

شماره‌ي تماس

محل

بهاءالدین شریعت

معاون آموزشی و پژوهشی

02189174004

ساختمان حکیم اعظم

محمدحسن کمایی

رئیس اداره‌ی امور دانشجویان

02189174005

ساختمان دانشور