اطلاعات مورد نیاز پرداخت شهریه

 

 

 

دانلود فايل شهريه

 

راهنمای كاربری پرداخت شهريه

 

 

نکته:

دانشجوي گرامي، به منظور نهايي كردن انتخاب واحد خود، بايد تا قبل از پايان مهلت انتخاب واحد تعيين شده، عمليات پرداخت شهريه را مطابق با گام‌هاي زير انجام دهيد. در صورت عدم تكميل عمليات پرداخت شهريه، وضعيت انتخاب واحد شما در حالت رزرو باقي مانده و پس از پايان مهلت انتخاب واحد، انتخاب واحد شما، لغو خواهد شد.

 

1. سيستم، كارت مربوط به تعيين روش پرداخت را در كارتابل شما، مطابق با شكل 1 نمايش مي‌دهد، كارت مربوط به تعيين روش پرداخت را انتخاب كنيد و با دو بار کلیک کردن بر روی آن، کارت را باز کنید.

 

راهنمای كاربری پرداخت شهريه دانشگاه خاتم

شکل 1) صفحه‌ی كاربری دانشجو

 

2. مطابق با شكل 2 سيستم، (فرم تعيين روش پرداخت) براساس سياست‌ها و روش‌هاي پرداخت، نوع روش پرداخت در چارچوب سياست‌‌هاي تعيين شده را برای شما تعیین می‏نماید، به منظور پرداخت الكترونيكي، مقدار مشخص شده در فیلد"حداقل مبلغ پرداخت الکترونیکی" را در فیلد "مبلغ پرداخت الکترونیکی" درج نمایید.

 

راهنمای كاربری پرداخت شهريه دانشگاه خاتم

شکل 2) فرم تعیین روش پرداخت

 

نكته: در صورتي كه تمايل داشته باشيد كل مبلغ شهريه را به صورت الكترونيكي پرداخت كنيد، مبلغ درج شده در قلم اطلاعاتي "مبلغ قابل پرداخت" را در قلم اطلاعاتي "مبلغ پرداخت الكترونيكي" كپي كنيد و يا به صورت دستي درج كنيد.

 

3. به منظور محاسبه‌ی قلم اطلاعاتي "مبلغ پرداخت چكي"، گزينه‌ی "محاسبه‌ی مبلغ چكي" را انتخاب كنيد، مجموع كل مبلغ پرداخت چكي در قلم اطلاعاتي "مبلغ كل پرداخت چكي" نمايش داده مي‌شود، سپس گزینه"راهنمای محاسبه‌ی مبلغ چک" را انتخاب نمایید.

 

4. فرمی مطابق شکل 3 نمایش داده می‏‌شود، بر روی فیلد "تعداد چک موردنظر" کلیک کنید و از گزینه‏‌های نمایش داده شده تعداد چک موردنظر خود را انتخاب نمایید.

 

راهنمای كاربری پرداخت شهريه دانشگاه خاتم

شکل 3) فرم راهنمای محاسبه‌ی مبلغ چک

 

5.مبلغ هر چک مطابق با شکل 4 نمایش داده می‏‌شود، برای خروج از فرم گزینه‌ی "بستن" را انتخاب نمایید.

 

راهنمای كاربری پرداخت شهريه دانشگاه خاتم

شکل 4) فرم راهنمای محاسبه‌ی مبلغ هر چک -مبالغ چک‏‌ها

 

راهنمای كاربری پرداخت شهريه دانشگاه خاتم

شکل 5) صفحه‌ی تعيين روش پرداخت–درج اطلاعات چك

 

6. به منظور درج اطلاعات چك، علامت "+" را كه با دايره‌ی قرمز رنگ در شكل 5 نمايش داده شده، انتخاب كنيد سپس اقلام اطلاعاتي "شماره"، "بانك صادر كننده‌ی چك"، "مبلغ"، "تاريخ سررسيد"، "نوع چک" و "تصویر چک" که به صورت اجباري است را تکمیل نمایید در صورت عدم تکمیل با انتخاب گزینه‌ی "ثبت و ارسال" پیغام خطا نمایش داده می‏‌شود.

 

نكته 1: در صورتي كه بخواهيد اطلاعات چک صیادی، ثبت نمایید قلم اطلاعاتی "شناسه‌ی صیادی" اجباری می‌‏باشد.

 

نكته 2: در صورتي كه بخواهيد اطلاعات چك درج شده را حذف كنيد بايد نماد "-" را انتخاب كنيد.

 

راهنمای كاربری پرداخت شهريه دانشگاه خاتم

شکل 6) صفحه‌ی تعيين روش پرداخت

 

7. در نهايت، پس از درج اطلاعات پرداخت چكي و الكترونيكي، اطلاعات درج شده را مطابق شکل 6 مشاهده خواهيد كرد.

 

8. چنانچه حداقل یک چک‏ صیادی ثبت کرده‌‏اید گزینه‌ی "این‌جانب مشخصات تمامی چک‌‏های صیادی خود را در سامانه صیاد ثبت نموده‌ام"را انتخاب کرده و پس از آن گزینه‌ی "ثبت و ارسال" را انتخاب نمایید، در صورتی که در لیست چک‌‏های شما، چک صیادی وجود نداشته باشد، چک‌‏ها استعلام شده و در صورت تایید به درگاه پرداخت متصل می‌‏شوید.

 

9. در غیر این صورت چنانچه در لیست چک‌‏های شما، چک صیادی وجود داشته باشد، کارت تعیین روش از کارتابل شما خارج شده و جهت بررسی به کارتابل مدیر مالی ارسال می‏‌گردد تا زمان بررسی پرداخت شهریه توسط مدیر مالی منتظر بمانید و با دریافت پیامک "دانشجوی گرامی، وضعیت پرداخت شهریه‌ی شما بررسی گردید، لطفا جهت ادامه‌ی عملیات پرداخت شهریه به کارتابل خود مراجعه نمایید" جهت ادامه‌ی عملیات به کارتابل خود مراجعه نمایید.

 

10. در صورتی که اطلاعات چک‌‏های صیادی شما به صورت "عدم تایید" تعیین وضعیت شده باشد مطابق شکل 7 چک عدم تایید شده را با انتخاب گزینه‌ی "حذف" از قسمت چک‏‌های ثبت شده حذف نموده و مجدد اطلاعات چک را در قسمت ثبت چک وارد نمایید. این فرآیند تا زمانی که تمامی چک‌‏های شما تایید گردد ادامه می‌‏یابد.

 

راهنمای كاربری پرداخت شهريه دانشگاه خاتم

شکل 7) فرم تعیین روش پرداخت-بررسی چک‌های صیادی

 

11. در صورتی که اطلاعات تمامی چک‏‌های صیادی شما به صورت "تایید" تعیین وضعیت شده باشد گزینه‌ی "این‌جانب مشخصات تمامی چک‏‌های صیادی خود را در سامانه‌ی صیاد ثبت نموده‌ام" و "این‌جانب تمامی چک‌های خود را به بانک واگذار نموده‌ام" را انتخاب کرده و پس از آن گزینه‌ی "ثبت و ارسال" را انتخاب نمایید.

 

نکات مهم:

1. قبل از زدن گزينه‌ی "ثبت و ارسال"، باید اطلاعات چك‌هاي خود را، مطابق با سياست‌ها و قوانين روش پرداخت شهريه، نزد شعب بانك پاسارگاد، واگذار كرده باشيد. لازم به ذكر است در صورت وجود هر گونه مغايرت در اطلاعات چك‌هاي واگذار شده و اطلاعات درج شده در سيستم در اقلام اطلاعاتي شماره‌ی چك، بانك صادر كننده‌ی چك، مبلغ و تاريخ سررسيد، امكان ثبت اطلاعات وجود نداشته و پيغام خطا نمايش داده مي‌شود.

 

2. ارائه‌ی چك با روز‌هاي تكراري امكان‌پذير نمي‌باشد.

 

3. لازم به ذكر است، در صورتي كه در سياست‌ها و قوانين روش پرداخت، پرداخت فقط به صورت الكترونيكي باشد، امكان ارائه‌ی چك وجود نخواهد داشت.

 

4. در صورتي كه نوع روش پرداخت شما به صورت الكترونيكي–چكي باشد، امكان تكميل جدول اطلاعات چك‌ را خواهيد داشت. قبل از درج اطلاعات چك، بايد چك‌هاي خود را نزد هر شعبه‌اي از بانك پاسارگاد مطابق با قوانين و سياست‌هاي روش پرداخت شهريه، واگذار كنيد.

 

5. اطلاعات چك‌هاي درج شده به دليل اينكه به صورت آنلاين استعلام مي‌شود، بايد منطبق با چك‌هاي واگذار شده نزد بانك پاسارگاد باشد. لازم به ذكر است، در صورت وجود مغايرت، وضعيت پرداخت شما نهايي نخواهد شد.

 

6. تعداد چك‌هاي درج شده، فواصل زماني چك‌ها و مبلغ آن‌ها بايد مطابق با مقادير تعيين شده در سياست‌هاي روش پرداخت باشد. 

 

7. تاريخ آخرين چك واگذار شده بايد قبل از شروع تاريخ امتحانات باشد.

 

به منظور شفاف شدن هر چه بيشتر مثال درج شده در ادامه را به دقت مطالعه كنيد:

 

مثال: در صورتي كه سياست‌ها و قوانين روش پرداخت شهريه به صورت زير باشد،

 

حداقل درصد مبلغ پرداخت الكترونيكي از كل شهريه: 40 درصد

 

حداكثر تعداد چك ترم عادي: 3

 

روز سررسيد چك‌ها در هر ماه: 25

 

نحوه‌ی محاسبه‌ی پرداخت الكترونيكي و چكي به صورت زير خواهد بود:

 

در صورتي كه مبلغ بدهي شما برابر با مبلغ 6.645.000 ريال بوده و سياست‌هاي دانشگاه، شامل پرداخت چكي و الكترونيكي باشد. مبلغ‌هاي پرداخت چكي و الكترونيكي بايد به صورت زير مقداردهي شود.

 

مبلغ الكترونيكي: مقدار مبلغ الكترونيكي بايد برابر و يا بيشتر از مقدار حداقل درصد مبلغ پرداخت الكترونيكي تعيين شده در سياست‌ها و قوانين پرداخت شهريه باشد. فرضاً اگر در ترم جاري مطابق با سياست‌ها، حداقل درصد مبلغ پرداخت الكترونيكي، 40 درصد از مبلغ كل بدهي باشد، مقدار مبلغ پرداخت الكترونيكي، برابر با 2658000 ريال خواهد شد. لازم به ذكر است مقدار مبلغ پرداخت شده به صورت الكترونيكي مي‌تواند از اين مبلغ بيشتر باشد ولي دقت كنيد كه، در نهايت مجموع مبلغ پرداخت الكترونيكي و چكي بايد برابر با مبلغ كل بدهي باشد.

 

نكته: در صورت تمايل مي‌توانيد، مبلغ پرداخت الكترونيكي را رو به بالا گرد كنيد. در اين مثال، مبلغ الكترونيكي رو به بالا گردشده و برابر با 2700000 ريال درج خواهد شد.

 

  • مبلغ چكي: مقدار كل مبلغ‌هاي چكي درج شده بايد دقيقا با اختلاف مقدار كل بدهي و مبلغ الكترونيكي، برابر باشد. در صورتي كه تمايل داشته باشيد، تعداد چك‌هاي درج شده‌ی شما، سه عدد باشد، به صورت زير عمل كنيد:

 

  • مبلغ كل پرداخت چكي را به سه تقسيم كنيد. به عنوان مثال، كل مبلغ چكي براي مثال درج شده، با مقدار 3987000ريال برابر مي‌شود، كه در صورت تقسيم آن بر سه، مبلغ هر چك، مقدار 1329000 ريال برابر مي‌شود.

 

  • در صورتي كه بخواهيد مقدار مبلغ را براي هر چك گرد كنيد. به اين صورت عمل كنيد كه براي چك اول حتما گرد به بالا باشد. يعني به عنوان مثال مبلغ چك اول را برابر با 1400000 ريال در نظر بگيريد.
  • همچنين مبلغ چك دوم را هم رو به بالا گرد كنيد. به عنوان مثال مبلغ آن را هم برابر با 1400000 ريال در نظر بگيريد.

 

نكته مهم: لازم به ذكر است مجموع مبلغ چك اول و دوم بايد بيشتر از 2/3 كل مبلغ پرداخت چكي باشد. به عنوان مثال مجموع مبلغ چك اول و دوم در اين مثال بايد بيشتر از مبلغ 2800000 ريال كه 2/3 مبلغ 3987000 ريال است، باشد. مبلغ چك سوم بايد به صورتي تعيين شود كه در نهايت مجموع مبالغ هر سه چك و مبلغ الكترونيكي دقيقا برابر با مبلغ بدهي شود.

 

در نهايت براي محاسبه‌ی مبلغ چك سوم، مقادير چك اول و دوم را جمع كرده و از كل مبلغ پرداخت چكي كسر كنيد. در اين مثال، مجموع مبلغ چك اول و دوم برابر با 2800000 ريال خواهد بود، كه با كسر آن از كل مبلغ چكي، مبلغ چك سوم، مبلغ 1187000 ريال خواهد بود.12. در صورتي که تمايل داشته باشيد، جزئيات صورت‌حساب خود را مشاهده كنيد. با انتخاب بخش "مشاهده‌ی جزئيات صورت‌حساب"، سيستم بخش جزئيات صورت‌حساب را مطابق با شكل 28 نمايش مي‌دهد. لازم به ذكر است جزئيات صورت‌حساب شامل، اطلاعات صورت‌حساب قابل پرداخت شما است كه شامل پرداخت‌هاي چكي و الكترونيكي مي‌باشد. همچنين در صورت انجام عمليات تهاتر، جزئيات آن را مي‌توانيد در اين بخش مشاهده كنيد.

 

راهنمای كاربری پرداخت شهريه دانشگاه خاتم

شکل 8) صفحه‌ی تعيين روش پرداخت – بخش مشاهده‌ی جزئيات صورت‌حساب

 

13.در صورت تمايل به بررسی جزییات کارنامه‌ی مالی، با انتخاب بخش "مشاهده‌ی كارنامه مالي"، سيستم تمامي صورت‌‌حساب‌هاي پرداختي شما به دانشگاه را مطابق با شكل 9 نمايش مي‌دهد.

 

راهنمای كاربری پرداخت شهريه دانشگاه خاتم

شکل 9) صفحه‌ی تعيين روش پرداخت – مشاهده‌ی كارنامه مالي

 

14. همچنين مي‌توانيد، "سياست‌ روش پرداخت شهريه" را در بخش مربوط آن مطابق با شکل 10 مشاهده کنید.

 

راهنمای كاربری پرداخت شهريه دانشگاه خاتم

شکل 10) صفحه‌ی تعيين روش پرداخت – بخش سياست‌ها و قوانين پرداخت شهريه

 

15.در صورتي كه بخواهيد ليست پرداخت‌هاي الكترونيكي ناموفق را مشاهده كنيد، بايد بخش تاريخچه‌ی خطاها را انتخاب كنيد.

 

16.پس از تكميل اطلاعات پرداخت و انتخاب گزينه‌ی "ثبت و ارسال"، سيستم، شما را به درگاه پرداخت الكترونيكي بانك، مطابق با شكل 11 هدايت مي‌كند، تا مبلغ الكترونيكي خود را پرداخت كنيد.

 

راهنمای كاربری پرداخت شهريه دانشگاه خاتم

شکل 11) درگاه پرداخت الکترونیکی بانک

 

17.پس از پرداخت الكترونيكي موفق در درگاه پرداخت الكترونيكي بانك، مرورگر شما فرم نمايش داده شده در شكل 12 را نمايش مي‌دهد. به منظور تكميل اطلاعات پرداخت الكترونيكي، گزينه‌ی "تكميل فرايند خريد" را انتخاب كنيد.

 

راهنمای كاربری پرداخت شهريه دانشگاه خاتم

شکل 12) درگاه پرداخت الكترونيكي بانك–پرداخت الكترونيكي موفق

 

18.سيستم شما را به پنل كاربري دانشگاه خاتم برگردانده و پس از مدت زمان کوتاهی فرم "مشاهده‌ی پرداخت شهریه" مطابق شکل 13 در کارتابل شما قرار می‏‌گیرد.

 

راهنمای كاربری پرداخت شهريه دانشگاه خاتم

شکل 13) فرم مشاهده‌ی پرداخت - قسمت بالای فرم

 

راهنمای كاربری پرداخت شهريه دانشگاه خاتم

شکل 14) صفحه‌ی مشاهده‌ی پرداخت  - قسمت پایین فرم
 


19.به منظور دريافت فايل انتخاب واحد و چاپ آن، گزينه‌ی "چاپ" را انتخاب كنيد.

 

20.به منظور اتمام عمليات انتخاب واحد، گزينه‌ی "بستن" را انتخاب كنيد.

 

 

دريافت فايل PDF