روایت افروختن یک شعله

 

 

ایجاد فرصت تحصیل برای افراد مستعد و باانگیزه، فراهم نمودن امکانات آموزشی و پژوهشی، هم‌سطح برترین دانشگاه‌های کشور، استفاده از دانش و تجربه‌ی اساتید ممتاز کشور، ارایه‌ی تخصص‌های افزوده‌ی مورد نیاز بازار کار، داستان تلاش متخصصین باتجربه در حوزه‌ی مدیریت آموزش عالی و گروه مالی پاسارگاد است و حاصل این تلاش چند ساله امروز نوری افروخته است که در همه‌ی ابعاد وجودی خود رو به رشد دارد و فرصتی مغتنم برای تشنگان تحصیلات تخصصی دانشگاهی و تکمیلی است.

 

 

دانشگاه خاتم با بهره‌گیری از حمایت‌ها و فرصت‌های موجود در گروه مالی پاسارگاد، امروزه به آزمایش‌گاهی به وسعت ایران دست یافته‌ است و برای پژوهش سودمند برای کشور سقفی قائل نیست. هدایت اساتید تراز اول، تجهیزات آزمایش‌گاهی و کتابخانه‌ای ممتاز، فرصت انجام پژوهش‌های کاربردی با شرکت‌های گروه‌های مالی پاسارگاد، پیوندی موثر و ثمربخش میان دانشگاه و صنعت برقرار کرده‌است.

 

توسعه‌ی آموزشی و پژوهشی در دانشگاه زنده و پیش‌رونده است. این اندیشه‌ی بلند و مستمری است که به یاری اساتید محترم تمرکز می‌یابد تا بتوان نتایج و ثمرات فکری ارزشمندی بر جای نهاد. امید است نتایج این تلاش‌ها برای جوانان کشور بنیادی فاخر برجای گذارد و این نور افروخته مجال از تاریکی بستاند.

 

برای نام جاودان کشور عزیزمان، این شعله را فروزان نگاه خواهیم داشت.