فراخوان عضویت در انجمن دانش آموختگان دانشگاه خاتم

۱۱:۱۰
۱۴۰۱/۱/۲۲

فراخوان عضویت در انجمن دانش آموختگان دانشگاه خاتم

فراخوان عضویت در انجمن دانش آموختگان دانشگاه خاتم

 

در صورتي كه دانش‌آموخته‌ی دانشگاه خاتم هستيد، مي‌توانيد با پيوستن به انجمن دانش‌آموختگان ارتباط خود را با هم‌دوره‌اي‌هاي زمان تحصيل برقرار نماييد. همچنين از طريق برنامه‌هاي انجمن با ديگر هم‌دانشگاهي‌های خود آشنا شويد و از اين طريق روابط شغلی و اجتماعي خود را در ميان اعضاي خانواده خاتم تقويت كنيد. انجمن دانش‌آموختگان تلاش مي‌كند تا با طراحی برنامه‌ها و خدمات متنوع برای اعضای خود امكان نزديكی دانش‌آموختگان دانشگاه را با يكديگر فراهم نموده و از این طریق امکان ارائه خدمات و بهره‌مندی از ظرفیت دانش‌آموختگان را ایجاد نماید.اگر دانش‌آموخته‌ی يكی از رشته‌هاي دانشگاه خاتم هستيد، می‌توانيد با تكميل فرم عضويت به جمع اعضای انجمن بپيونديد.

 


داش آموختگان دانشگاه خاتم
دانشگاه خاتم
عضویت دانش آموختگان دانشگاه خاتم