تاریخ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1401

۱۲:۲۰
۱۴۰۰/۱۰/۱۸

تاریخ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1401

 

دانشجويان و اساتيد محترم جهت رويت و اطلاع از برنامه امتحانات پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلی ١٤٠٠-١٤٠١ دانشگاه خاتم در مقاطع كارشناسی و دكتری ( به تفكيك دانشكده) ، می توانند به  فايل های پيوست شده مراجعه نمايند .

 

 

 

  برنامه و تاريخ امتحانات مقطع کارشناسی

 

ردیف

رشته 

فایل PDF

1

تاریخ و زمان امتحانات تمامی رشته کارشناسی
دانلود فایل pdf تاریخ و زمان امتحانات تمامی رشته کارشناسی دانشگاه خاتم

 

 

  برنامه و تاريخ امتحانات مقطع کارشناسی ارشد

 

ردیف 

رشته 

فایل PDF

دانشکده فنی و مهندسی 

1

 تاریخ و زمان امتحانات تمامی رشته دانشکده فنی و مهندسی 
دانلود فایل pdf تاریخ و زمان امتحانات دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده علوم انسانی

2

 تاریخ و زمان امتحانات تمامی رشته دانشکده علوم انسانی
دانلود فایل pdf تاریخ و زمان امتحانات دانشکده علوم انسانی

دانشکده هنر و معماری

3

تاریخ و زمان امتحانات تمامی رشته دانشکده هنر و معماری
دانلود فایل pdf  تاریخ و زمان برگزاری امتحانات دانشکده هنر و معماری دانشگاه خاتم

دانشکده مدیریت و علوم‌ مالی

4

گروه مدیریت 

دانلود فایل  pdf تاریخ و زمان برگزاری امتحان گروه مدیریت  دانشگاه خاتم

5

گروه مالی 

دانلود فایل  pdf تاریخ و زمان برگزاری امتحان گروه مالی دانشگاه خاتم

6

گروه حسابداری

دانلود فایل  pdf تاریخ و زمان برگزاری امتحان گروه حسابداری  دانشگاه خاتم

 

 

 

برنامه و تاريخ امتحانات مقطع دکترا

 

ردیف

رشته 

فایل PDF

1

تاریخ و زمان امتحانات تمامی رشته دکترا

دانلود فایل pdf تاریخ و زمان امتحانات تمامی رشته دکترا

 

 

 


برنامه و تاریخ امتحانات
تمامی مقاطع
دانشگاه خاتم