تقويم آموزشی نيمسال دوم سال تحصيلی ١٤٠٠-١٤٠١

تقويم آموزشی نيمسال دوم سال تحصيلی ١٤٠٠-١٤٠١

۱۰:۳۷
۱۴۰۰/۱۰/۱۸

تقويم آموزشی نيمسال دوم سال 1400 - 1401


تقويم آموزشی نيمسال دوم سال تحصيلی ١٤٠٠-١٤٠١

 

دانشجويان و اساتيد محترم جهت رويت و اطلاع از تقويم آموزشی نيمسال دوم سال تحصيلی ١٤٠٠-١٤٠١ دانشگاه خاتم ، بر روی  فايل پيوست شده در ذيل كليك نمايند .

 

 

دانلود فایل : دانلود فایل pdf تقویم آموزشی نيمسال دوم  1400 - 1401 دانشگاه خاتم

 


برنامه نیمسال دوم1400 و 1401
تقویم آموزشی دانشگاه خاتم
دانشگاه خاتم