بررسی موضوع گرافین

بررسی موضوع گرافین

۱۴:۲۲
۱۴۰۰/۹/۷

گرافین به دلیل خواص منحصر به فردی که دارد همواره مورد توجه ویژه ی فیزیکدانان نظری و تجربی بوده است. هنگام مدل کردن گرافین همواره از تقریب هایی استفاده می‌شود که در نهایت منجر به یک هامیلتونی خطی می شود که بعدا اساس بسیاری از تحلیل ها قرار می‌گیرد. یکی از خواص مورد مطالعه نحوه ی گذار بین تراز‌ها می‌باشد.


بررسی موضوع گرافین

 

 

 

 اما مطالعاتی که توسط اساتید محترم جناب دکتر واعظی و دکتر نصر انجام گرفته است نشان می دهد که جمله‌ی مرتبه‌ی دوم اثراتی دارد که نمی توان از آن چشم پوشی کرد. بنابراین اثرات مرتبه ی دوم نسبت به مرتبه‌ی خطی اختلالی نمی‌باشد. علاوه بر این نشان داده شده است که جملات مرتبه ی بالاتر قابل چشم پوشی هستند. 

 

 شایان ذکر است که این تحلیل ها محدود به مدل گرافین نمی‌باشد و در مدل‌های بدون گاف دیگر نیز همین نتایج قابل استنتاج می‌باشد. 


دانشگاه خاتم
دکتر نصر
دکتر واعظی
سیستم های بدون گاف خطی
گرافین