پانزدهمین همایش اقتصادمقاومتی با موضوع تولید - اشتغال

۱۴:۴۸
۱۳۹۶/۱/۱۷

پانزدهمین همایش اقتصادمقاومتی با موضوع تولید - اشتغال

پانزدهمین همایش اقتصاد مقاومتی با موضوع تولید - اشتغال 

 

 

پانزدهمین همایش اقتصادمقاومتی با موضوع تولید - اشتغال

 

 


دانشگاه خاتم
سردار دکتر حسین دهقان
همایش
وزیر دفاع
پانزدهمین همایش اقتصادمقاومتی با موضوع تولید اشتغال