همکاری علمی پروفسور دانیل دنیسون با کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه

۰۸:۴۳
۱۳۹۵/۱۱/۱۰

همکاری علمی پروفسور دانیل دنیسون با کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه

همکاری علمی پروفسور دانیل دنیسون با کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه

 

 

 پروفسور دانیل دنیسون در دانشگاه خاتم

 

 

کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه در تاریخ 27 بهمن ماه توسط انجمن مدیریت ایران و با همکاری دانشگاه خاتم برگزار می‌گردد. با استحضار مدیران تراز اول، اساتید،دانشجویان و دانش پژوهان گرامی می‌رساند جناب آقای پروفسور دانیل دنیسون از نویسندگان و محققان برجسته بین المللی در حوزه فرهنگ سازمانی، به صورت ویژه نتایج تجربیات و تحقیقات ارزشمند خود را به صورت سخنرانی اختصاصی برای افراد شرکت کننده در این کنفرانس ارائه خواهند کرد.

 

 

موضوع سخنرانی :

Introducing fundamentals and application of Denison Organizational Culture Model to Iranian organizations and professionals
(By Professor Daniel Denison)

 

این فرصت ارزنده، امکان کسب اطلاعات مفید و موثر در حوزه فرهنگ سازمانی را برای علاقمندان مطالعه و بررسی‌های علمی درحوزه فرهنگ سازمانی میسر و ممکن می‌سازد.

 


انجمن مدیریت ایران
دانشگاه خاتم
فرهنگ سازمانی
پروفسور دانیل دنیسون
کنفرانس
کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه