اطلاعیه حذف و اضافه دوره کارشناسی

۱۰:۱۲
۱۳۹۵/۱۱/۱۹

اطلاعیه حذف و اضافه دوره کارشناسی

اطلاعیه حذف و اضافه دوره کارشناسی

 

 به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند که دروس بشرح ذیل از برنامه درسی حذف یا به برنامه درسی اضافه شده اند:

الف) دروس حذف شده

 1. رشته حسابداری ترم 4 گروه 3:
  • مبانی کامپیوتر (شنبه 11-8)
  • آمار (شنبه 13-11 و دوشنبه 15-13)
  • مالیه عمومی (دوشنبه 11-8)
  • حسابداری میانه 1 (دوشنبه 13-11 و چهارشنبه 15-13)
  • تفسیر موضوعی قرآن (چهارشنبه 13-11)
  • حسابداری صنعتی 1 (چهارشنبه 11-8)

 

توضیح آنکه دروس فوق در گروه 4 ادغام گردیده و 2 گروه تبدیل به یک گروه (گروه 4) شده اند و برای اینگونه دانشجویان که مشکلی برایشان به وجود نمی آید، نیازی به مراجعه نیست و واحد آموزش ان را انجام می‌دهند.

 

 

ترم 8 مدیریت امور بانکی گروه 1- مدیریت منابع انسانی (سه شنبه 14-11)

ترم 6 مدیریت امور بانکی گروه 2 - روش تحقیق (سه شنبه 14-11)

ترم 6 مدیریت امور بانکی گروه 1 - ریشه های انقلاب (پنجشنبه 12-10)

ترم 4 مدیریت امور بانکی گروه 2 – حسابداری صنعتی 2 (سه شنبه 14-11)

ترم 4 مدیریت امور بانکی گروه 1 – آمار (یکشنبه 13-11 و پنجشنبه 10-8)

ترم 4 مدیریت امور بانکی گروه 1 – بانکداری داخلی 1 (به یکشنبه 14-11 منتقل شد)

 

ب) دروس اضافه شده:

 

پول و بانک: روز یکشنبه 17-15 گروه 1

حسابداری صنعتی 3: روز شنبه 17-14 گروه


اطلاعیه
حذف و اضافه
حسابداری صنعتی
دانشگاه خاتم
دوره کارشناسی
مدیریت امور بانکی