نخستین جشنواره و دومین رویداد نوآورانه فناوری‌های مالی (فین تک) برگزار می‌شود

۱۶:۵۸
۱۳۹۵/۱۱/۲۱

نخستین جشنواره و دومین رویداد نوآورانه فناوری‌های مالی (فین تک) برگزار می‌شود

نخستین جشنواره و دومین رویداد نوآورانه فناوری‌های مالی (فین تک) برگزار می‌شود

 

 

نخستین جشنواره و دومین رویداد نوآورانه فناوری‌های مالی (فین تک) برگزار می‌شود

 


استارت‌آپ
ایده
دانشگاه خاتم
فناوری های مالی
فین تک
نوآوری