برنامه امتحانی دوره کارشناسی ارشد 6-1395

۱۰:۲۸
۱۳۹۶/۲/۲۵


 

برنامه امتحانی دوره کارشناسی ارشد 6-1395

 

 

نام درس

رشته

استاد

زمان امتحان

تاریخ

فرهنگ و جامعه شناسي در ترجمه

آموزش زبان انگليسي

مزدک بلوري

از 13:00 تا 15:00

96/03/31

روش هاي پيشرفته تحقيق در ترجمه

آموزش زبان انگليسي

هليا واعظيان

از 09:00 تا 11:00

96/03/28

مدل‌هاي ترجمه

آموزش زبان انگليسي

هليا واعظيان

از 13:00 تا 15:00

96/03/24

نظريه‌هاي ترجمه

آموزش زبان انگليسي

مزدک بلوري

از 13:00 تا 15:00

96/03/22

نقد و بررسي آثار ترجمه شده

آموزش زبان انگليسي

دکتر فرحزاد

از 09:00 تا 11:00

96/03/20

روش تدريس زبان

آموزش زبان انگليسي

دکتر فتحی

از 09:00 تا 11:00

96/03/31

کامپيوتر (آموزش زبان)

آموزش زبان انگليسي

مسعود سيري

از 13:00 تا 15:00

96/03/28

کامپيوتر (آموزش زبان)

آموزش زبان انگليسي

مسعود سيري

از 13:00 تا 15:00

96/03/28

زبان شناسي کاربردي

آموزش زبان انگليسي

محمدمهدي حاج ملک

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

زبان شناسي کاربردي

آموزش زبان انگليسي

محمدمهدي حاج ملک

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

تهيه و تدوين مطالب درسي

آموزش زبان انگليسي

محمدرضا عناني سراب

از 09:00 تا 11:00

96/03/22

تهيه و تدوين مطالب درسي

آموزش زبان انگليسي

محمدرضا عناني سراب

از 09:00 تا 11:00

96/03/22

تجزيه و تحليل کلام

آموزش زبان انگليسي

سعيد رضايي

از 09:00 تا 11:00

96/03/20

تجزيه و تحليل کلام

آموزش زبان انگليسي

سعيد رضايي

از 09:00 تا 11:00

96/03/20

انگليسي با اهداف ويژه

آموزش زبان انگليسي

معصومه استاجي

از 13:00 تا 15:00

96/03/18

انگليسي با اهداف ويژه

آموزش زبان انگليسي

معصومه استاجي

از 13:00 تا 15:00

96/03/18

سيري در تاريخ ادبيات انگليسي

آموزش زبان انگليسي

الهام نيل چيان

از 13:00 تا 15:00

96/03/21

بررسي آثار نمايش نامه نويسان بزرگ جهان

آموزش زبان انگليسي

الهام نيل چيان

از 13:00 تا 15:00

96/03/23

ادبيات امريکا

آموزش زبان انگليسي

هدا شبرنگ

از 13:00 تا 15:00

96/03/25

دوره تجديد حيات ادبي (رنسانس)

آموزش زبان انگليسي

دکتر حنیف

از 09:00 تا 11:00

96/03/28

نقد ادبي

آموزش زبان انگليسي

طاهره رضايي

از 13:00 تا 15:00

96/03/30

داستان بلند

آموزش زبان انگليسي

فريبا پرويزي برجوئي راکي

از 13:00 تا 15:00

96/04/01

روش‌هاي تحقيق پيشرفته در علوم تربيتي روانشناسي

مشاوره و راهنمايي

محمدرضا فلسفي نژاد

از 13:00 تا 15:00

96/03/24

تمرين مشاوره در آزمايشگاه

مشاوره و راهنمايي

سيمين حسينيان

از 13:00 تا 15:00

96/03/30

آسيب شناسي رواني پيشرفته

مشاوره و راهنمايي

حسين رضابخش

از 09:00 تا 11:00

96/03/28

جامعه شناسي تغيير و نوآوري در آموزش عالي

مشاوره و راهنمايي

جواد صادقی جعفری

از 13:00 تا 15:00

96/03/21

نظارت و ارزشيابي در آموزش عالي

مشاوره و راهنمايي

دکتر صفری فارفار

از 13:00 تا 15:00

96/04/01

روش تحقيق در مديريت آموزش عالي

مشاوره و راهنمايي

شاهين  همايون آريا

از 13:00 تا 15:00

96/03/24

نظريه‌هاي شخصيت

مشاوره و راهنمايي

ماندانا نيکنام

از 09:00 تا 11:00

96/03/27

روانشناسي کودکان استثنايي

مشاوره و راهنمايي

آناهيتا خدابخشي کولايي

از 09:00 تا 11:00

96/03/21

روانشناسي احساس و ادراک

مشاوره و راهنمايي

ثريا اعتمادي

از 09:00 تا 11:00

96/03/30

روانشناسي يادگيري و تفکر

مشاوره و راهنمايي

حسين رضا بخش

از 09:00 تا 11:00

96/03/18

روش هاي تحقيق در روانشناسي

مشاوره و راهنمايي

محمدرضا فلسفي نژاد

از 13:00 تا 15:00

96/03/24

مشاوره ازدواج

مشاوره و راهنمايي

خدابخش احمدی نوده

از 09:00 تا 11:00

96/03/22

نظريه ها و روش هاي مشاوره خانواده

مشاوره و راهنمايي

آناهيتا خدابخشي کولايي

از 09:00 تا 11:00

96/03/20

مديريت منابع انساني در آموزش عالي

مشاوره و راهنمايي

يوسف محب زادگان کويج

از 13:00 تا 15:00

96/03/27

اقتصاد سنجي(تجارت الکترونيک)

علوم اقتصادي

روزبه بالونژاد نوري

از 13:00 تا 15:00

96/04/01

تجارت الکترونيک2

علوم اقتصادي

امير مانيان

از 09:00 تا 11:00

96/04/01

اقتصاد کلان 2

علوم اقتصادي

روزبه بالونژاد نوري

از 13:00 تا 15:00

96/03/23

اقتصاد خرد2

علوم اقتصادي

هاترا وقوعي

از 13:00 تا 15:00

96/03/20

تجارت الکترونيک1

علوم اقتصادي

امير مانيان

از 13:00 تا 15:00

96/03/28

اقتصاد سنجي پيشرفته

علوم اقتصادي

روزبه بالونژاد نوري

از 13:00 تا 15:00

96/04/01

اقتصاد خرد1

علوم اقتصادي

هاترا وقوعي

از 13:00 تا 15:00

96/03/20

نرم افزارEVIEWS

علوم اقتصادي

محمد مهدی موسوی

از 13:00 تا 15:00

96/03/29

زبان اقتصاد

علوم اقتصادي

محمد مهدی موسوی

از 13:00 تا 15:00

96/03/30

اقتصاد کلان1

علوم اقتصادي

شعله باقري پرمهر

از 13:00 تا 15:00

96/03/23

اقتصاد اسلامي

علوم اقتصادي

فتح الله تاري

از 13:00 تا 15:00

96/03/27

اقتصاد برنامه ريزي

علوم اقتصادي

علي فريدزاد

از 13:00 تا 15:00

96/03/25

اقتصاد ايران (توسعه)

علوم اقتصادي

شعله باقري پرمهر

از 13:00 تا 15:00

96/03/18

حقوق بورس اوراق بهادار و کالا

حقوق

طيبه صاحب

از 13:00 تا 15:00

96/03/20

حقوق بانکي

حقوق

مصطفي نورالهي

از 13:00 تا 15:00

96/03/27

متون حقوقي2

حقوق

مصطفي نورالهي

از 13:00 تا 15:00

96/03/18

کليات حقوق مالکيت فکري

حقوق

سيدکمال سجادي

از 09:00 تا 11:00

96/03/23

حقوق نفت و گاز

حقوق

مهدي منتظر

از 13:00 تا 15:00

96/03/29

حقوق بين الملل خصوصي

حقوق

ميترا ضرابي

از 13:00 تا 15:00

96/03/27

اصول فقه

حقوق

محمدباقر پارساپور

از 09:00 تا 11:00

96/03/24

حقوق رقابت

حقوق

مصطفي نورالهي

از 09:00 تا 11:00

96/03/21

بيع بين المللي1

حقوق

ميترا ضرابي

از 09:00 تا 11:00

96/03/27

حقوق حمل و نقل دريايي

حقوق

سيدکمال سجادي

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

متون حقوقي

حقوق

ميترا ضرابي

از 13:00 تا 15:00

96/03/18

سمينار

حقوق

مرتضي شهبازي نيا

از 09:00 تا 11:00

96/04/01

حقوق رقابت

حقوق

مصطفي نورالهي

از 09:00 تا 11:00

96/03/21

سمينار

حقوق

مرتضي شهبازي نيا

از 09:00 تا 11:00

96/04/01

متون حقوقي2

حقوق

مصطفي نورالهي

از 13:00 تا 15:00

96/03/18

حقوق مدني 2

حقوق

سيد کمال سجادي

از 13:00 تا 15:00

96/03/22

قواعد فقه

حقوق

محمد باقر پارساپور

از 09:00 تا 11:00

96/03/20

حقوق مالکيت معنوي

حقوق

سيد کمال سجادي

از 13:00 تا 15:00

96/03/23

سمينار

حقوق

مرتضي شهبازي نيا

از 09:00 تا 11:00

96/04/01

حقوق کيفري اقتصادي (1)

حقوق

محمود صابر

از 09:00 تا 11:00

96/03/29

حقوق پيمانکاري - مهندسين مشاور

حقوق

طيبه صاحب

از 13:00 تا 15:00

96/03/25

مدیریت تولید (مدیریت عملیات خدمات )

مهندسی صنایع-سیستم و بهره وری

ندا معنوي زاده

از 09:00 تا 11:00

96/03/22

مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی (مدیریت داده ها)

مهندسی صنایع-سیستم و بهره وری

امید فتاحی

از 13:00 تا 15:00

96/03/30

سيستم هاي خبره درتصميم گيري مالي

مهندسي مالي

محمدصادق تاجيک

از 13:00 تا 15:00

96/03/27

سيستم‌هاي توزيع

مهندسي صنايع- لجستيک و زنجيره تأمين

محسن شيخ سجاديه

از 09:00 تا 11:00

96/03/30

طراحي و پيکره بندي زنجيره تأمين

مهندسي صنايع- لجستيک و زنجيره تأمين

محمد رضا اکبري جوکار

از 09:00 تا 11:00

96/03/24

تجزيه و تحليل شبکه‌هاي حمل و نقل

مهندسي صنايع- لجستيک و زنجيره تأمين

مهدي نجفي

از 09:00 تا 11:00

96/03/20

مديريت پروژه

مهندسي صنايع - سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي

مجيد رفيعي

از 09:00 تا 11:00

96/03/23

کامپيوتر و مديريت داده ها و اطلاعات

مهندسي صنايع - سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي

اميد فتاحي

از 13:00 تا 15:00

96/03/30

اقتصاد سنجي

مهندسي صنايع - سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي

ياسر صميمي

از 09:00 تا 11:00

96/03/18

شبکه بين ارتباطي

مهندسي کامپيوتر- معماري کامپيوتر

محمد  طهراني

از 09:00 تا 11:00

96/03/31

طراحي مدار با تکنولوژي نانو

مهندسي کامپيوتر- معماري کامپيوتر

محمد  طهراني

از 13:00 تا 15:00

96/03/25

سيستم‌هاي تصميم يار

مهندسي کامپيوتر- مهندسي فناوري اطلاعات

بابک مجيدي

از 13:00 تا 15:00

96/03/29

امنيت شبکه پيشرفته

مهندسي کامپيوتر- مهندسي فناوري اطلاعات

احسان اخترکاوان

از 09:00 تا 11:00

96/03/24

معماري سازماني فا

مهندسي کامپيوتر- مهندسي فناوري اطلاعات

محمد عشقي

از 09:00 تا 11:00

96/03/20

امنيت شبکه پيشرفته

مهندسي کامپيوتر- مهندسي نرم افزار

احسان اخترکاوان

از 09:00 تا 11:00

96/03/24

آزمون نرم افزار

مهندسي کامپيوتر- مهندسي نرم افزار

سيد حسن ميريان حسين آبادي

از 09:00 تا 11:00

96/03/29

درست يابي سيستم‌هاي واکنشي

مهندسي کامپيوتر- مهندسي نرم افزار

علي موقر

از 09:00 تا 11:00

96/03/18

تئوري جامع ماشين‌هاي الکتريکي

مهندسي برق- قدرت

عليرضا سيادتان

از 13:00 تا 15:00

96/03/29

الکترونيک قدرت 2

مهندسي برق- قدرت

سيد ابراهيم افجه اي

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

حفاظت پيشرفته سيستم هاي قدرت

مهندسي برق- قدرت

سيد ابراهيم افجه اي

از 13:00 تا 15:00

96/03/22

سمينار

مهندسي برق- قدرت

سيد محمد تقي بطحايي

از 13:00 تا 15:00

96/03/31

شبکه هاي هوشمند انرژی الکتریکی

مهندسي برق- قدرت

سيد محمد تقي بطحايي

از 13:00 تا 15:00

96/03/18

سيستم‌هاي کنترل چند متغيره

مهندسي برق- کنترل

عبدالله شميسا

از 09:00 تا 11:00

96/03/29

اتوماسيون صنعتي

مهندسي برق- کنترل

احمد افشار

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

رباتيک

مهندسي برق- کنترل

اکرمی زاده

از 13:00 تا 15:00

96/03/23

کنترل غيرخطي

مهندسي برق- کنترل

عبدالله شميسا

از 13:00 تا 15:00

96/03/18

سمينار

مهندسي برق- کنترل

عبدالله شميسا

از 13:00 تا 15:00

96/03/31

مديريت و تحليل ريسک مالي

مهندسي صنايع- سيستم هاي مالي

محمد اميدي نژاد

از 13:00 تا 15:00

96/03/30

اصول مهندسي مالي

مهندسي صنايع- سيستم هاي مالي

خديجه حسنلو

از 13:00 تا 15:00

96/03/23

اقتصاد سنجي

مهندسي صنايع- سيستم هاي مالي

ياسر صميمي

از 09:00 تا 11:00

96/03/18

برنامه ريزي استراتژيک

مهندسي صنايع- مديريت مهندسي

حنان عموزاد مهديرجي

از 13:00 تا 15:00

96/03/31

مديريت مالي

مهندسي صنايع- مديريت مهندسي

مينو کياني راد

از 09:00 تا 11:00

96/03/27

مديريت عمليات خدماتي

مهندسي صنايع- مديريت مهندسي

ندا معنوي زاده

از 09:00 تا 11:00

96/03/22

مخابرات ماهواره اي

مهندسي برق- مخابرات سيستم

عليرضا سيادتان

از 09:00 تا 11:00

96/03/18

تئوري پيشرفته مخابرات

مهندسي برق- مخابرات سيستم

مريم ايماني آراني

از 09:00 تا 11:00

96/03/28

سيستمهاي مخابرات بي سيم

مهندسي برق- مخابرات سيستم

کمال محامدپور

از 13:00 تا 15:00

96/03/21

سمينار

مهندسي برق- مخابرات سيستم

عليرضا سيادتان

از 09:00 تا 11:00

96/04/01

شناسايي آماري الگو

مهندسي برق- مخابرات سيستم

مريم ايماني آراني

از 13:00 تا 15:00

96/03/24

مجموعه ها و سيستمهاي فازي

مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيکز

کيوان ناوي

از 13:00 تا 15:00

96/03/28

پردازش سيگنال ديجيتال(DSP)

مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيکز

محمدتقي منظوري شلماني

از 13:00 تا 15:00

96/03/24

يادگيري ماشين

مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيکز

بابک مجيدي

از 13:00 تا 15:00

96/03/20

مديريت مالي2

حسابداري

مينو کياني راد

از 09:00 تا 11:00

96/03/20

روش تحقيق پيشرفته

حسابداري

الهام حميدي باروق

از 09:00 تا 11:00

96/04/01

تئوري حسابداري 2

حسابداري

رضوان حجازي

از 09:00 تا 11:00

96/03/28

اقتصاد سنجي

حسابداري

محمدعلي جمالي

از 13:00 تا 15:00

96/03/20

بررسي موارد خاص در حسابداري

حسابداري

محسن خوش طينت نيک نيت

از 13:00 تا 15:00

96/03/24

روش تحقيق

حسابداري

فرزانه يوسفي اصل

از 09:00 تا 11:00

96/04/01

حسابرسي عمومي

حسابداري

نظام الدين رحيميان

از 09:00 تا 11:00

96/03/29

اقتصادسنجي

حسابداري

محمدعلي جمالي

از 13:00 تا 15:00

96/03/20

تئوري حسابداري

حسابداري

محسن خوش طينت نيک نيت

از 13:00 تا 15:00

96/03/25

حسابداري مديريت پيشرفته

حسابداري

رضوان حجازي

از 09:00 تا 11:00

96/03/22

حسابداري صنعتي (2)

حسابرسي

ناصر محمودزاده احمدي نژاد

از 13:00 تا 15:00

96/03/23

تئوري هاي حسابداري

حسابرسي

محسن خوش طينت نيک نيت

از 13:00 تا 15:00

96/03/25

حسابرسي فناوري اطلاعات

حسابرسي

نظام الدين رحيميان

از 09:00 تا 11:00

96/03/23

منطق و روش شناسي

حسابرسي

ليلا زماني

از 09:00 تا 11:00

96/04/01

حسابرسي عملياتي

حسابرسي

محمود لنگري

از 13:00 تا 15:00

96/03/28

اصول اقتصاد

مديريت کسب و کار-استراتژيک

ابوالقاسم جمشيدي

از 13:00 تا 15:00

96/03/28

رفتار سازماني پيشرفته

مديريت کسب و کار-استراتژيک

عباسعلي حاج کريمي

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

روشهاي کمي در تصميم گيري مديران

مديريت کسب و کار-استراتژيک

سيدحسين رضوي حاجي آقا

از 13:00 تا 15:00

96/03/22

مديريت عمليات

مديريت کسب و کار-استراتژيک

مريم دانشور

از 13:00 تا 15:00

96/03/20

مديريت مالي

مديريت کسب و کار-استراتژيک

خانم دکتر حاجیان

از 13:00 تا 15:00

96/03/27

مديريت استراتژيک پيشرفته

مديريت کسب و کار-استراتژيک

سونا بايرام زاده

از 13:00 تا 15:00

96/04/01

اخلاق و احکام کسب و کار

مديريت بازرگاني - بازاريابي

قجاوند

از 09:00 تا 11:00

96/03/21

کاربرد تئوري تصميم گيري

مديريت بازرگاني - بازاريابي

مريم دانشور

از 09:00 تا 11:00

96/03/24

مديريت تبليغات و برند

مديريت بازرگاني - بازاريابي

سيدرضا جلال زاده

از 13:00 تا 15:00

96/03/29

مديريت استراتژيک پيشرفته

مديريت بازرگاني - بازاريابي

سونا بايرام زاده

از 13:00 تا 15:00

96/04/01

مديريت منابع انساني

مديريت بازرگاني - بازاريابي

عباسعلي حاج کريمي

از 09:00 تا 11:00

96/03/27

ارزشيابي سرمايه گذاري ها

مديريت مالي - بانکداري

مهدي آسيما

از 13:00 تا 15:00

96/03/28

تئوري هاي سازمان و مديريت با رويکرد اسلامي

مديريت مالي - بانکداري

احمد پويانفر

از 13:00 تا 15:00

96/03/25

مديريت بانک و بانکداري اسلامي

مديريت مالي - بانکداري

محمد پورغلامعلي

از 13:00 تا 15:00

96/03/31

مهندسي مالي ومديريت ريسک

مديريت مالي - بانکداري

محمدعلي رستگار

از 09:00 تا 11:00

96/03/18

اقتصاد سنجي مالي

مديريت مالي - بانکداري

محمد مهدي موسوي

از 09:00 تا 11:00

96/03/22

اقتصاد سنجي مالي

مديريت مالي - بانکداري

نادر مهرگان

از 09:00 تا 11:00

96/03/22

تئوري هاي سازمان و مديريت با رويکرد اسلامي

مديريت مالي - بانکداري

احمد پويانفر

از 13:00 تا 15:00

96/03/25

مديريت سرمايه گذاري پيشرفته

مديريت مالي - بانکداري

مارال دادبين

از 09:00 تا 11:00

96/03/31

فرآيند هاي تصادفي در مالي

مديريت مالي - بانکداري

خديجه حسنلو

از 09:00 تا 11:00

96/03/28

مهندسي مالي و مديريت ريسک

مديريت مالي - بانکداري

محمدعلي رستگار

از 09:00 تا 11:00

96/03/18

مالي رفتاري

مديريت مالي - بانکداري

خانم کیانی راد

از 09:00 تا 11:00

96/03/29

حقوق ماليه عمومي

مديريت مالي - بانکداري

درویشی

از 13:00 تا 15:00

96/03/23

مديريت مالي استراتژيک

مديريت مالي - بانکداري

رضوی

از 13:00 تا 15:00

96/03/20

مديريت منابع انساني پيشرفته

مديريت صنعتي- تحقيق در عمليات

خانم دکتر کریمی

از 09:00 تا 11:00

96/03/27

تحقيق در عمليات نرم

مديريت صنعتي- تحقيق در عمليات

بهروز دري نوکوراني

از 13:00 تا 15:00

96/03/21

کاربرد تئوري تصميم گيري در مديريت

مديريت صنعتي- تحقيق در عمليات

سيدحسين رضوي حاجي آقا

از 09:00 تا 11:00

96/03/24

تحقيق در عمليات پيشرفته

مديريت صنعتي- تحقيق در عمليات

مريم دانشور

از 09:00 تا 11:00

96/03/18

مديريت استراتژيک صنعتي

مديريت صنعتي- تحقيق در عمليات

علی زاده

از 13:00 تا 15:00

96/04/01

مديريت استراتژيک پيشرفته

مديريت بازرگاني - بازرگاني بين الملل

بایرام زاده

از 13:00 تا 15:00

96/04/01

اخلاق و احکام کسب و کار

مديريت بازرگاني - بازرگاني بين الملل

قجاوند

از 09:00 تا 11:00

96/03/21

مديريت منابع انساني پيشرفته

مديريت بازرگاني - بازرگاني بين الملل

دکتر شیخ

از 09:00 تا 11:00

96/03/27

مديريت تبليغات و برند

مديريت بازرگاني - بازرگاني بين الملل

سيدرضا جلال زاده

از 13:00 تا 15:00

96/03/29

کاربرد تئوري تصميم گيري

مديريت بازرگاني - بازرگاني بين الملل

سيدحسين رضوي حاجي آقا

از 09:00 تا 11:00

96/03/24

مديريت استراتژيک پيشرفته

مديريت بازرگاني - بازرگاني بين الملل

بایرام زاده

از 13:00 تا 15:00

96/04/01

اخلاق و احکام کسب و کار

مديريت بازرگاني - بازرگاني بين الملل

خانم دکتر قجاوند

از 09:00 تا 11:00

96/03/21

مديريت منابع انساني پيشرفته

مديريت بازرگاني - بازرگاني بين الملل

عباسعلي حاج کريمي

از 09:00 تا 11:00

96/03/27

مديريت تبليغات و برند

مديريت بازرگاني - بازرگاني بين الملل

سيدرضا جلال زاده

از 13:00 تا 15:00

96/03/29

کاربرد تئوري تصميم گيري

مديريت بازرگاني - بازرگاني بين الملل

مريم دانشور

از 09:00 تا 11:00

96/03/24

فناوري هاي نوين ساخت

معماري

محمد جعفري فشارکي

از 09:00 تا 11:00

96/03/23

قوانين و مقررات پيمان

معماري

امير فرجي

از 13:00 تا 15:00

96/03/20

مراتب اجرايي ساختمان

معماري

ثقفی

از 09:00 تا 11:00

96/03/31

حکمت معماري در ايران

معماري

سعيد حقير

از 09:00 تا 11:00

96/03/21

روش هاي مديريت پروژه يک

معماري

حسين طوسي

از 09:00 تا 11:00

96/03/27

کاربرد کامپيوتر در مديريت

معماري

مشکین فام

از 09:00 تا 11:00

96/03/30

سمينار و روش تحقيق

معماري

سيدحسين رضوي حاجي آقا

از 13:00 تا 15:00

96/04/01

 

 

 


برنامه امتحانی
دانشگاه خاتم
کارشناسی ارشد