سخنرانی دکتر علیرضا خلیلی (مدیر ارشد شرکت کوالکام)

۰۷:۱۰
۱۳۹۶/۲/۴

سخنرانی دکتر علیرضا خلیلی (مدیر ارشد شرکت کوالکام)

سخنرانی دکتر علیرضا خلیلی (مدیر ارشد شرکت کوالکام) 

 

 

سخنرانی دکتر علیرضا خلیلی (مدیر ارشد شرکت کوالکام) امروز دوشنبه 4 اردیبهشت با موضوع تولید فرکانس با کارایی بالا روی تراشه برای کاربردهای بیسیم  ساعت 9:30 در دانشگاه خاتم برگزار می گردد.


 


تولید فرکانس
دانشگاه خاتم
سخنرانی
شرکت کوالکام