برنامه ترم تابستان سال 1395 (ویژه دانشجویان کارشناسی)

۰۶:۳۴
۱۳۹۵/۴/۷

برنامه ترم تابستان سال 1395 (ویژه دانشجویان کارشناسی)

بسمه تعالی

برنامه ترم تابستان سال 1395

مخصوص ورودیهای 91 و 92 و 93

 

 

 

روزهای هفته

نام درس و ساعت

نام درس و ساعت

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

حسابداری صنعتی 1 (ساعت 11 – 8)

ریاضی 2 ( ساعت 13-11 )
خانم دکتر بیاناتی

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ریاضی پایه  (ساعت 11 – 8)
 خانم دکتر بیاناتی

اصول حسابداری 2 ( ساعت 15-11 )
 آقای طاهری

 

 

 

 

دانشجویان گرامی می توانند از روز چهارشنبه 1395/04/9 جهت ثبت نام به سایت مراجعه نمایند.

 

تشکیل کلاسها منوط به ثبت نام حداقل 15 نفر می‌باشد.

 

تاریخ شروع کلاسها از روز شنبه مورخ 1395/04/19 می‌باشد.

 

 

امور آموزش

 

 


ترم تابستان
دانشگاه خاتم