اطلاعیه در خصوص ثبت نام حضوری د انشجویان حسابداری و حسابرسی

۱۰:۳۵
۱۳۹۵/۱۰/۱۸

اطلاعیه در خصوص ثبت نام حضوری د انشجویان حسابداری و حسابرسی

اطلاعیه در خصوص ثبت نام حضوری د انشجویان حسابداری و حسابرسی

 

به آگاهی می رساند زمان ثبت نام حضوری دانشجویان رشته‌های حسابداری و حسابرسی و حسابداری مدیریت روزهای یکشنبه سوم بهمن ماه و چهارشنبه ششم بهمن ماه از ساعت 14 الی 18 خواهد بود.

 

مدیرگروه حسابداری


دانشگاه خاتم
رشته های حسابداری و حسابرسی و حسابداری مدیریت
مدیرگروه حسابداری