برنامه امتحانی دوره‌های کارشناسی ارشد

۲۳:۳۸
۱۳۹۵/۳/۹

برنامه امتحانی دوره‌های کارشناسی ارشد


برنامه کامل امتحانات نیم سال دوم سال 95-94 دوره‌های کارشناسی ارشد به شرح زیر اعلام می گردد.

 

 

مدیریت بازرگانی ورودی 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

تحقیقات بازاریابی

95/4/2

دکتر جلال زاده

8

حسابداری مدیریت

95/3/30

دکتر رشیدی

8

تحقیق در عملیات پیشرفته

95/3/26

خانم دکتر دانشور

11

مدیریت استراتژیک پیشرفته

95/3/23

خانم دکتر بایرام زاده

11

مدیریت منابع انسانی

95/3/20

دکتر حاج کریمی

15

 

 

مدیریت صنعتی ورودی 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

مدیریت رفتار سازمانی

95/4/2

خانم دکتر غمخواری

11

مدل سازی ریاضی

95/3/31

دکتر عیوق

11

مدیریت استراتژیک

95/3/23

دکتر حاجی پور

11

تحقیق در عملیات

95/3/26

خانم دکتر دانشور

11

کاربرد تئوری تصمیم گیری

95/3/29

دکتر رضوی

8

 

 

مدیریت بیمه ورودی 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

حسابداری مدیریت

95/3/30

دکتر رشیدی

8

ریسک و بیمه

95/3/26

دکتر امیدی نژاد

8

مدیریت استراتژیک

95/3/23

دکتر بایرام زاده

11

بازارشناسی و مسائل بازار

95/4/2

دکتر جلال زاده

11

مدیریت منابع انسانی

95/3/20

دکتر حاج کریمی

15

 

 

MBA   ورودی 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

تصمیم گیری برای مدیران

95/3/30

دکتر رضوی

8

مدیریت استراتژیک

95/3/23

خانم دکتر بایرام زاده

11

مدیریت عملیات

95/3/25

خانم دکتر دانشور

8

رفتار سازمانی

95/4/2

دکتر حاج کریمی

11

حسابداری برای مدیران

95/3/27

خانم دکتر حمیدی

8

 

 

حسابرسی ورودی 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

تئوری حسابداری

95/4/2

دکتر خوش طینت

8

حسابرسی عملیاتی

95/3/23

دکتر رحیمیان

8

روش تحقیق

95/3/31

دکتر تقوی فرد

15

حسابرسی فناوری اطلاعات

95/3/25

دکتر رحیمیان

11

 

 

حسابداری ورودی 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

اقتصاد سنجی

95/3/22

خانم دکتر وقوعی

8

تئوری حسابداری 2

95/4/2

خانم دکتر حمیدی

8

حسابداری بخش عمومی

95/3/26

خانم دکتر زارعی

11

روش تحقیق

95/3/31

دکتر تقوی فرد

15

 

 

حسابداری مدیریت ورودی 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

حسابداری مدیریت پیشرفته

95/3/29

خانم دکتر حجازی

11

تصمیم گیری در مسائل مالی

95/3/27

دکتر اکبری

11

اقتصاد سنجی

95/3/22

خانم دکتر وقوعی

8

تئوری حسابداری

95/4/2

دکتر خوش طینت

8

روش تحقیق

95/3/31

دکتر تقوی فرد

15

 

 

 

مدیریت مالی بانکداری ورودی 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

سرمایه گذاری پیشرفته

95/3/26

دکتر جمالیان

8

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

95/3/29

دکتر شیرزادی

8

ارزشیابی سرمایه گذاری ها

95/3/20

دکتر آسیما

8

مدیریت بانک

95/3/24

دکتر پورغلامعلی

8

تئوری های سازمان و مدیریت

95/3/31

دکتر پویانفر

11

 

 

 

مدیریت مالی بانکداری گرایش ریسک94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

95/3/29

دکتر رستگار

8

سرمایه گذاری پیشرفته

95/3/26

دکتر جمالیان

8

اقتصاد سنجی

95/3/23

دکتر شمس

11

فرآیند های تصادفی

95/4/3

خانم دکتر حسنلو

11

تئوری های سازمان و مدیریت

95/3/31

دکتر پویانفر

11

 

 

 

مهندسی مالی 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

اقتصادسنجی

95/3/25

دکتر موسوی

11

سیستمهای خبره در تصمیم گیری

95/3/20

دکتر پویانفر

8

اصول مهندسی مالی

95/3/29

دکتر حسنلو

11

مدلهای انتخاب سبد سرمایه

95/4/2

دکتر اسلامی

8

 

 

 

مهندسی صنایع-سیستم بهره وری 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

مدیریت تولید

95/3/25

دکتر معنوی­ زاده

11

سیستمهای مدیریت

95/3/22

دکتر فتاحی

8

برنامه­ ریزی استراتژیک

95/3/29

دکتر نوروزی

8

مدیریت کیفیت و بهره ­وری

95/4/2

دکتر رفیعی

8

 

 

 

مهندسی صنایع-سیستم­های اقتصادی اجتماعی 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

برنامه ­ریزی استراتژیک

95/3/29

دکتر ستاک

8

داده کاوی

95/3/23

دکتر احسانی

11

اقتصادسنجی

95/4/1

دکتر صمیمی

8

 

 

 

مهندسی صنایع-لجستیک و زنجیره تأمین94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

طراحی و پیکره­ بندی زنجیره تأمین

95/3/22

دکتر اکبری جوکار

11

شبیه سازی

95/3/25

دکتر آقایی

8

سیستم­های توزیع

95/4/1

دکتر شیخ سجادیه

11

 

 

 

مهندسی برق – کنترل 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

کنترل چند متغیره

95/3/24

دکتر معاونی

11

کنترل غیر خطی

95/3/20

دکتر شمیسا

11

ابزار دقیق پیشرفته

95/3/27

دکتر افشار

8

رباتیک

95/4/1

دکتر شمیسا

11

 

 

 

مهندسی برق – قدرت

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

بررسی حالت های گذرا

95/3/26

دکتر بطحایی

11

حفاظت پیشرفته سیستمهای قدرت

95/3/22

دکتر افجه ای

8

الکترونیک قدرت 2

95/3/30

دکتر افجه ای

8

تئوری جامع ماشینهای الکترونیکی

95/4/3

دکتر سیادتان

11

 

 

 

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

درستی یابی سیستمهای واکنشی

95/3/27

دکتر موقر

8

سیستمهای پشتیبانی تصمیم ­گیری

95/4/2

دکتر مجیدی

11

امنیت شبکه پیشرفته

95/3/20

دکتر اخترکاوان

8

مجموعه ها و سیستم های فازی

95/3/30

دکتر ناوی

11

 

 

 

مهندسی کامپیوتر – معماری 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

پردازش سیگنال دیجیتال

95/3/24

دکتر منظوری

11

طراحی مدار با تکنولوژی

95/3/20

دکتر طهرانی

11

شبکه های بین ارتباطی

95/3/26

دکتر طهرانی

8

مجموعه ها و سیستم های فازی

95/3/30

دکتر ناوی

11

 

 

 

فناوری اطلاعات 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

معماری سازمانی فا

95/3/26

دکتر عشقی

11

مجموعه ها و سیستم های فازی

95/3/30

دکتر ناوی

11

سیستم­های پشتیبانی تصمیم­گیری

95/4/2

دکتر مجیدی

11

امنیت شبکه پیشرفته

95/3/20

دکتر اخترکاوان

8

 

 

 

مشاوره و راهنمایی 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

نظریه های روانشناسی شخصیت

95/3/22

دکتر خدابخشی

11

نظریه ها و روشهای مشاوره حرفه ای

95/3/24

دکتر نورانی پور

11

نظریه ها و روش های مشاوره خانواده

95/3/29

دکتر خدابخشی

11

تهیه و کاربرد آزمونهای روانشناسی در مشاوره

95/3/31

دکتر خدابخشی

8

مسائل راهنمایی و مشاوره در ایران و جهان

95/3/27

دکتر حسینیان

11

تمرین فنون مشاوره در ایران

عملی

دکتر حسینیان

عملی

روشهای تحقیق پیشرفته درعلوم تربیتی و روانشناسی

95/04/03

فلسفی نژاد

8

 

 

 

روانشناسی عمومی94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

انگیزش و هیجان

95/04/02

دکتر رضا بخش

11

احساس و ادراک

95/3/31

دکتر اعتمادی

11

روشهای تحقیق در روانشناسی

95/3/29

دکتر فلسفی نژاد

15

آسیب شناسی روانی کودک

95/3/27

دکتر خدابخشی

11

روانشناسی کودکان استثنایی

95/3/25

دکتر پاکدامن

11

روانسنجی پیشرفته

95/3/22

دکتر حمیدی

8

 

 

 

علوم اقتصادی94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

اقتصاد کلان2(پیشرفته)

95/4/03

دکتر باقری

11

اقتصاد خرد2

95/3/23

دکتر بالونژاد

8

اقتصاد خرد2

95/3/23

دکتر وقوعی

8

اقتصاد اسلامی

95/3/26

دکتر تاری

11

اقتصاد سنجی تکمیلی

95/3/31

دکتر  بالونژاد

8

 

 

توسعه اقتصادی94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

اقتصاد کلان2(پیشرفته)

95/4/03

دکتر باقری

11

اقتصاد توسعه

95/3/24

دکتر عظیمی

8

اقتصاد اسلامی

95/3/26

دکتر تاری

11

اقتصاد سنجی تکمیلی

95/3/31

دکتر  بالونژاد

8

اقتصاد برنامه ریزی

95/3/20

فریدزاد

8

 

 

 

تجارت الکترونیک94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

تجارت بین الملل

95/3/22

دکتر وقوعی

11

تجارت الکترونیک1

95/3/29

دکتر مانیان

8

تجارت الکترونیک2

95/4/02

دکتر مانیان

8

مهندسی نرم افزار

95/3/20

دکتر اخترکاوان

15

اقتصاد اسلامی

95/3/26

دکتر تاری

11

 

 

 

حقوق اقتصادی و مالی94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

حقوق بانکی

95/3/22

دکتر نورالهی

11

روشهای استقراض از منابع بین المللی

95/3/27

دکتر نورالهی

11

حقوق کیفری

95/3/24

دکتر محمود صابر

8

حقوق بورس اوراق بهادار و کالا

95/3/30

دکتر  علی انصاری

11

حقوق پیمانکاری مهندسین مشاور

95/4/3

دکتر صاحب

11

متون حقوقی

95/4/1

دکتر ضرابی

8

سمینار

عملی

شهبازی نیا

عملی

 

 

 

آموزش زبان انگلیسی94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

زبان شناسی کاربردی

95/03/31

دکتر حاج ملک

11

کامپیوتر(spss)

95/4/3

دکتر سیری

8

تهیه و تدوین مطالب درسی

95/3/25

دکتر عنانی سراب

8

انگلیسی با اهداف ویژه

95/3/20

دکتر استاجی

8

تجزیه و تحلیل کلام

95/3/27

دکتر استاجی

8

 

 

 

زبان و ادبیات انگلیسی94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

مبانی کامپیوتر

95/3/23

دکتر مجیدی

11

نقد ادبی

95/3/31

دکتر احمدیان

8

بررسی آثار نمایشنامه نویسان بزرگ جهان

95/3/20

دکتر رضایی

11

ادبیات امریکا

95/3/25

دکتر شبرنگ

11

داستان بلند

95/4/2

دکتر پرویزی

11

دوره تجدید حیات ادبی

95/3/27

دکتر لک

8

 

 

 

مترجمی زبان انگلیسی94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمه

95/4/3

دکتر حیدر پور

8

نظریه های ترجمه

95/3/23

دکتر بلوری

8

فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه

95/4/1

دکتر بلوری

11

مدل های ترجمه

عملی

دکتر واعظیان

عملی

روش های پیشرفته تحقیق در ترجمه

عملی

دکتر واعظیان

عملی

نقد و بررسی آثار ترجمه شده

95/3/20

دکتر شاهمرادی

11


 


دانشگله خاتم
کارشناسی ارشد