اطلاعیه در خصوص برگزاری امتحانات دانشگاه خاتم

۲۳:۲۸
۱۳۹۵/۱۰/۱۹

اطلاعیه در خصوص برگزاری امتحانات دانشگاه خاتم

اطلاعیه در خصوص برگزاری امتحانات دانشگاه خاتم

 

با توجه به سوالات متعدد دانشجویان در خصوص تعطیلی دانشگاه به آگاهی می رساند که دانشگاه خاتم تنها در روز سه شنبه 21 دی ماه تعطیل می‌باشد و امتحانات این روز به بعد از اتمام امتحانات منتقل می گردد. لذا دانشگاه خاتم در روز دوشنبه 20 دی ماه تعطیل نمی‌باشد و امتحانات طبق برنامه قبلی برگزار می‌گردد.

 

 

آموزش دانشگاه خاتم


آموزش
آموزش دانشگاه خاتم
امتحانات
دانشگاه خاتم