اطلاعیه در خصوص امتحانات روز سه شنبه 21 دی ماه

۰۹:۰۷
۱۳۹۵/۱۰/۲۰

اطلاعیه در خصوص امتحانات روز سه شنبه 21 دی ماه

اطلاعیه در خصوص امتحانات روز سه شنبه 21 دی ماه

 

به آگاهی می‌رساند کلیه امتحانات روز سه شنبه مورخ  21 دی ماه 1395 به روز شنبه 2 بهمن 1395 در همان ساعات قبلی منتقل گردید.

 

آموزش دانشگاه خاتم


آموزش دانشگاه خاتم
اطلاعیه
دانشگاه خاتم