اطلاعیه شماره 3 داوطلبان آزمون ارزیابی تخصصی دوره دکتری فلسفه

۱۵:۱۴
۱۳۹۵/۲/۲۱

اطلاعیه شماره 3 داوطلبان آزمون ارزیابی تخصصی دوره دکتری فلسفه

قابل توجه داوطلبان ورودی دکتری فلسفه دانشگاه خاتم

 

به آگاهی داوطلبان ورودی دکتری فلسفه دانشگاه خاتم می‌رساند با درخواست اکثریت داوطلبان مبنی بر انتقال جلسه مصاحبه از تاریخ 25 اردیبهشت به 28 اردیبهشت موافقت گردید. لذا داوطلبانی که برای مصاحبه دعوت می‌شوند می‌بایست روز 28 اردیبهشت 1395 برای انجام مصاحبه حضوری به دانشگاه مراجعه نمایند. اسامی دعوت شدگان به مصاحبه و برنامه دقیق مصاحبه‌ها از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

آموزش دانشگاه خاتم


آزمون ارزیابی تخصصی
دانشگاه خاتم
دکتری فلسفه