اطلاعیه‌های پژوهش: دریافت ابلاغیه تصویب پروپوزال (23 آذزماه 95)

۱۳:۴۴
۱۳۹۵/۹/۲۳

اطلاعیه‌های پژوهش: دریافت ابلاغیه تصویب پروپوزال (23 آذزماه 95)

دانشجویان نامبرده در ذیل برای دریافت ابلاغیه تصویب پروپوزال در اسرع وقت به واحد پژوهش مراجعه نمایند. لطفا توجه داشته باشید که تحویل یک نسخه از ابلاغیه به استاد راهنما، یک نسخه به استاد مشاور، یک نسخه به مدیر گروه، الزامی است و نسخه دانشجو در پرونده درج میشود.

 

  1. زهرا خدایی
  2. فاطمه بی گناه
  3. فرزانه فرجی
  4. زهرا صخراوی
  5. محمد علیخانی
  6. مهسا سعیدی
  7. علی عبادی
  8. فاطمه اسمعیل زاده
  9. محمد فقیه عبداللهی


ابلاغیه
اطلاعیه های پژوهش
تصویب پروپوزال
دانشگاه خاتم
پژوهش