کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه در دانشگاه خاتم برگزار می‌گردد

۰۸:۳۶
۱۳۹۵/۱۰/۶

کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه در دانشگاه خاتم برگزار می‌گردد

این کنفرانس در 3 حوزه فردی، سازمانی و اجتماعی برگزار می‌گردد که در حوزه سازمانی به تعلق، تعهد و وفاداری سازمانی، نقش کارگروهی در توسعه فرهنگ سازمانی، مولفه‌های محیط یادگیری در بهبود فرهنگ سازمانی، اخلاق، ارزش‌ها و فرهنگ سازمانی (EVC) در سازمان‌ها، فرهنگ سازمانی توسعه‌گرا و نقش الگوسازی سرآمدی در توسعه فرهنگ کسب و کار پرداخته می‌شود.

 


علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد نحوه ثبت‌نام و ارسال مقاله به سایت کنفرانس به آدرس www.organizationalculture.ir  مراجعه فرمایند.

 

 


دانشگاه خاتم
مقاله
کنفرانس
کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه