پیام دکتر مجید قاسمی رییس شورای سیاست گذاری کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

۰۸:۴۳
۱۳۹۵/۱۰/۶

پیام دکتر مجید قاسمی رییس شورای سیاست گذاری کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

پیام دکتر مجید قاسمی

رییس شورای سیاست گذاری کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی 

 

 

 

 

 

به نام آن که جان را فکرت آموخت
وجیزه نگاهی به فرهنگ سازمانی

 

اگر فرهنگ را اساسی‌ترین عامل پیشرفت و توسعه‌ی کشورها بدانیم، بیراهه نرفته‌ایم؛ چرا که بنیان‌های علمی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری، ریشه در فرهنگ دارد. اگر پای بندی به قوانین و مقررات یک جامعه، حقوق و آسایش افراد را تضمین کند، در این صورت فرهنگ است که می‌تواند آرامش را برای ایشان به ارمغان آورد. فرهنگ، عهدها و معاهده های ارزشمند نانوشته‌ای است که فراتر از قوانین ، مقررات ، آداب و رسوم حاکم بر جامعه، کیفیت ایفای تعهدات و روابط انسانی را متجلی می سازد.

 

در این میان، روابط متقابل و نظام‌مند افراد در سازمان‌ها‌، به عنوان هسته‌های تأمین‌کننده‌ی بهره‌وری سرمایه‌های انسانی و مادی، مفهومی به نام «فرهنگ سازمانی» را خلق می‌کند که این روزها در مرکز توجه قرار گرفته، چرا‌ که نقش سازمان‌ها در تحقق اهداف کلان توسعه انکارناپذیر است. این نقش در انطباق و هم سویی فرهنگ سازمانی با فرهنگ ملی - اعتقادی تجلی یافته و در سطحی بالاتر، در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی توسط سازمان اعتبار می‌یابد.

 


فرهنگ سازمانی، هویت اجتماعی هر سازمان و نیروی نهانی است که در ورای امور ملموس و مشهود، با خلق باورها و ارزش‌های مشترک، افراد را به فعالیت‌ در راستای تحقق هدف های سازمان، وا می‌دارد. مدیریت موفق یک سازمان با اجرای دقیق شیوه‌های نوین مدیریتی، در صورتی حاصل می‌گردد که فرهنگ سازمانی شکل یافته در آن از راهبردها و هدف های سازمان پشتیبانی کند؛ بنابراین پرداختن به فرهنگ سازمانی، رهیافتی‌‌ست که می‌تواند در حوزه‌های فردی، سازمانی و اجتماعی نه تنها راهگشا ، بلکه الگوساز و البته سرنوشت ساز باشد.

 


نخستین بار، در سال ۱۹۷۹، در مقاله‌ای تحت عنوان«مطالعه فرهنگ سازمانی» در فصلنامه علوم اداری امریکا، به مقوله‌ی فرهنگ سازمانی پرداخته شد، هر چند پیش از آن در سال ۱۹۶۴، واژه «جو و فضای سازمانی» توسط "بلیک و موتن" مطرح شده بود. از آن زمان تاکنون مطالعات گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته و نتایج حاکی از آن است که به طور کلی جنبه سازمانی فرهنگ، به عنوان یکی از ابعاد مهم فرهنگ، در مفاهیمی نظیر هویت جمعی، اهداف و ارزش‌های مشترک، انگیزه و تعهد ورای منافع شخصی، روحیه انجام کار تیمی، رعایت آداب و رسوم، عرف‌ها و قوانین و مقررات سازمان، مصداق می‌یابد.

 


ادگار شاین، نظام اعتقادات و باورهای اساسی، ارزش‌های حاکم و الگوهای رفتاری را به «فرهنگ سازمانی» تعبیر می‌کند که در طول زمان توسعه می یابند و افراد سازمان‌ها به آن پایبند بوده و آن‌ها را پذیرفته‌اند.

 


از نگاه گری جانسون، «فرهنگ سازمانی» مفروضات و رفتارهایی هستند که وجود دارند اما ثبت نشده‌اند، چارچوب سازمانی را در افراد تداعی می‌کنند و سبب می‌شوند که گروه‌های کارکنان در مواجهه با موضوعات، به نحو خاصی رفتار کرده و عکس‌العمل نشان دهند. بنابراین ایفای نقش فرهنگ را در توسعه و تغییر راهبردها و اتصال آنها به خروجی‌ها و هدف های سازمان، ارزیابی می‌کند.

 


دانیل دنیسون، در مدل خود «فرهنگ سازمانی» را به عنوان نیرویی قدرتمند و تعیین کننده در چگونگی انجام دادن امور و عملیات سازمان بر اساس ویژگی‌های فرهنگی در 4 گروه، فرهنگ مشارکتی، سازگاری، انطباق‌پذیری و ماموریت یا رسالت تقسیم‌بندی می‌کند؛ توان مندسازی، تیم‌سازی و توسعه‌ی قابلیت‌ها از شاخص‌های فرهنگ مشارکتی هستند و شاخص‌های ارزش‌های بنیادین، توافق، هماهنگی و پیوستگی را برای فرهنگ سازگاری، شاخص‌های ایجاد تغییر، مشتری‌گرایی و یادگیری سازمانی را برای فرهنگ انطباق‌پذیری، همچنین شاخص‌های گرایش و جهت راهبردی، هدف ها و مقاصد و چشم‌انداز را برای فرهنگ رسالت مطرح می‌کند.

 


از دیگر مولفه‌ها‌ی فرهنگ سازمانی که صاحب‌نظران مدیریت به آن اشاره کرده‌اند، رقابت و میزان پذیرش مخاطره، ساختار و ثبات هویت، نتیجه‌گرایی، صمیمیت، احترام و توجه به افراد، میزان انسجام و هماهنگی کارکنان و حمایت مدیریت از آن‌هاست.

 


در مجموع، توافق روشنی در ارتباط با تعریف «فرهنگ سازمانی» وجود ندارد اما مفهومی است که «کیفیت انجام دادن امور» را هدف قرار می‌دهد. اگرچه می‌تواند نقطه‌‌ی شروعی برای حرکت و پویایی باشد، اما فرهنگ سازمانی نامطلوب، مانعی در راه پیشرفت سازمان خواهد بود. شاخص‌هایی برای یک فرهنگ سازمانی مطلوب در نظر گرفته می‌شوند که برخی از آن‌ها عبارتند از: تعهد و التزام، وجدان کاری، علاقه و وفاداری به سازمان، نظم‌پذیری، دانش و تخصص، تطبیق فرد با شغل، رقابت سالم، غنی‌سازی شغل و توسعه شغلی، اعتماد به نفس و پشتکار، جمع‌گرایی و کار گروهی.

 


در کشور‌ ما، برخورداری از فرهنگ و اندیشه متعالی ایرانی اسلامی، پشتوانه‌‌ای است که می‌تواند اعتلای هدف ها، باورها و ارزش‌های هر سازمان‌ را موجب شود. با بهره‌مندی از این موهبت، پیشنهادهایی قابل طرح است که با تقویت و بازیابی فرهنگ سازمانی مطلوب و ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تأمین با کیفیت نیاز‌ها و خواسته‌های سرمایه‌‌ی انسانی و ذی‌نفعان، ایجاد روابط بلند مدت میان سازمان‌ها با سرمایه‌‌ی انسانی و ذی‌نفعان و در نهایت سودآوری سازمان‌ها را فراهم می‌آورد.

 


بنا بر آنچه به ایجاز گذشت، پیشنهاد این وجیزه این است که در هر سازمانی، به گام نخست، تبیین سند راهبردی مناسب و اجرای آن مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که در این سند، چشم‌انداز، هدف ها و گرایش‌های راهبردی سازمان و ارزش‌های بنیادین آن تعیین شده و می‌تواند در مقاطع زمانی مشخص، ارزیابی شود. شناخت وضعیت فعلی فرهنگ هر سازمان و سنجش میزان اختلاف آن با وضعیت مطلوب، اقدامی ضروری است که نتیجه‌ی آن در سند راهبردی قابل انعکاس خواهد بود.

 


ایجاد واحدی برای بررسی و ارزیابی فرهنگ سازمانی، که در مقاطع معین وضعیت فرهنگ سازمانی را به اطلاع رهبران برساند، می‌تواند رهبران را در ایجاد هماهنگی و پیوستگی در سازمان‌ها و جلوگیری از جزیره‌ای عمل کردن واحد‌های مختلف سازمان یاری کند.

 


آگاهی دقیق از وضعیت فرهنگ سازمانی، تغییر مطلوب سبک رهبری متناسب با بلوغ سازمانی را به همراه خواهد داشت. لازم است با ارزشمند شمردن نیروی کار به عنوان سرمایه انسانی خلاق و ارتقای سرمایه‌های انسانی با تفویض اختیار مدیریت‌ شده و هم چنین بالا بردن ظرفیت انطباق‌پذیری همکاران، سازمان را در مواجهه با تغییرات محیطی و شرایط بحرانی توانمند سازیم. 

 

سازمان می‌تواند با احترام به سرمایه‌ها‌‌ی انسانی خود و ایجاد تعادل بین کار و زندگی ، ضمن برآوردن نیازهای آنان، به سود آوری نیز دست‌ یابد. به منظور افزایش کارایی و اثربخشی در سازمان، لازم است نظام های پاداش‌دهی و انگیزشی مناسبی ایجاد شود که متناسب با تحولات داخلی و بیرونی سازمان، مورد تجدید نظر قرار گیرد.

 


شیوه‌ی رهبری اهمیت بلامنازعی در ایجاد و توسعه‌ی فرهنگ سازمانی دارد. شایسته است با توجه به بلوغ سازمانی، شیوه ی رهبری تغییر یا تکامل یابد. مباحثی از قبیل "تفویض اختیار" باید نقش بیشتری در سازمان ها پیدا کند، به ویژه آن که امر تفویض اختیار می تواند موجب ارتقای توان مندی های سرمایه انسانی گردد.

 


ارتقای فرهنگ کار گروهی و مشارکتی و ایجاد حس وحدت و همدلی در سازمان، توان مندسازی و در نظر گرفتن آموزش‌های لازم برای پرورش سرمایه‌های انسانی، از دیگر پیشنهادهای مهم و مؤثر در ایجاد و حفظ فرهنگ سازمانی مطلوب است.

 


با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری روزافزون فرهنگ سازمانی در سازمان ها، برآن شدیم، در انجمن مدیریت ایران که مرجعیت علمی و کاربردی فعالیت های 60 ساله ی آن، مسئولیت سنگینی بر شانه های اعضای توان مند و فرهیخته آن می نهد، انجام دادن کاری سترگ در برگزاری کنفرانس ملی " فرهنگ سازمانی – با رویکرد توسعه " به عهده گیریم.

 

 کنفرانس ملی موردنظر که در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد محصول اندیشه، تفکر، تجربه و سرامدی علمی و تجربی اعضای گرانقدر انجمن به ویژه هیأت مدیره گران سنگ و دبیرخانه دل آگاه و فعال آن می باشد. در ایفای این مسئولیت ملی مهم، سازمان محترم مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت علیه علوم تحقیقات و فناوری، گروه مالی توانای پاسارگاد و دانشگاه فخیم خاتم و برخی بانک ها و موسسه های محترم دیگر حامیان معنوی و مالی این کنفرانس می باشند که جای تقدیر و تشکر دارد.

 


از دانشمندان، صاحب نظران، محققان، استادان و دانشجویان گرامی دعوت می کنیم در اولین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با مشارکت فعال و عالمانه ی خود بر توانایی علمی و اثرگذاری آن نقش مثمرثمری داشته باشند.


دانشگاه خاتم
رییس شورای سیاست گذاری کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی
مطالعه فرهنگ سازمانی