اطلاعیه : دریافت ابلاغیه تصویب پروپوزال

۱۸:۰۸
۱۳۹۴/۱۰/۲۷

اطلاعیه : دریافت ابلاغیه تصویب پروپوزال

بسمه تعالی

 

دانشجویان نامبرده برای دریافت ابلاغیه تصویب پروپوزال  خود در اسرع وقت به واحد پژوهش مراجعه فرمایید. دانشجویان توجه فرمایند که تحویل یک نسخه از ابلاغیه به استاد راهنما، استاد مشاور، و مدیر گروه الزامی است و نسخه دانشجو جهت درج در پرونده بایگانی میشود.

 

محمدحسین ابراهیم زادهنیلوفر احمدزاده کندیعبدالحمید اخوان دوستمهدی امانی
عاطفه سادات امیریفاطمه  باقریفاطمه برزگرالهام پاشاپور
مطهره توکلیرضا حاتمیسید مصطفی حسن پورصبا حنیفی
آزاده خاکزادساره خدادادگانفرخنده خوش خصلتپروین دستغیب
پروین رجبیندا رجبیفاطمه رضائی مهرکنادیا سادات رضوی فرد
حسین شریفیسمیه صافدلمهشید صالحیشیرین طالبی
سعید طبسیزهرا عباسپورسحرعلیشاهیحسنعلی غفران
فرزین فروغیامید قاسمیالهام قربان زادهالهام قیدر
نیلوفرگرانمایهمریم  ماهوتچیصالح محمدپورهما مطلبی
شیما مطوریساناز مظفرسارا معماریانحمید موسوی
شهیره نادریسیاوش نامنیمرجان نخلستانیاسماعیل نوشرف
سمانه هاشم خانیپگاه هدایتی پورمحمد وکیلی 

 

واحد پژوهش
 


دانشگاه خاتم