پیام ریاست محترم دانشگاه به استادان گرانقدر دانشگاه خاتم

۱۲:۱۵
۱۳۹۴/۱۰/۳

پیام ریاست محترم دانشگاه به استادان گرانقدر دانشگاه خاتم

به  آگاهی می رساند با عنایت به موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارتقا موسسه آموزش عالی خاتم به دانشگاه، ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر قاسمی پیامی خطاب به اساتید گرانقدر دانشگاه خاتم ارسال نموده‌اند که متن آن پیام به شرح ذیل اعلان می‌گردد.

 

 


 


دانشگاه خاتم
موسسه آموزش عالی خاتم