موافقت وزارت علوم با ارتقا موسسه آموزش عالی خاتم به دانشگاه

۰۹:۵۴
۱۳۹۴/۱۰/۲

موافقت وزارت علوم با ارتقا موسسه آموزش عالی خاتم به دانشگاه

بسمه تعالی

 

 

به اطلاع می رساند شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری با ایجاد دانشکده های های فنی و مهندسی، مدیریت و علوم مالی و علوم انسانی  در موسسه آموزش عالی خاتم موافقت قطعی به عمل آورده است. همچنین این شورا با ارتقا این موسسه به دانشگاه خاتم موافقت اصولی نموده است.

 

 

 


 


دانشگاه خاتم
موسسه آموزش عالی خاتم