اطلاعیه : کلاس ارزیابی کارایی آقای دکتر موقر در تاریخ 18 مهر تشکیل نمی‌شود

۰۹:۴۲
۱۳۹۴/۷/۱۶

اطلاعیه : کلاس ارزیابی کارایی آقای دکتر موقر در تاریخ 18 مهر تشکیل نمی‌شود

به اطلاع دانشجویان گروه کامپیوتر می‌رساند که کلاس ارزیابی کارایی آقای دکتر موقر در تاریخ 18 مهر تشکیل نمی‌شود. در کلاس هفته آینده 25 مهر در مورد کلاس جبرانی تصمیم گیری خواهد شد و از طریق سایت به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

 

امور کلاس ها


دانشگاه خاتم
موسسه آموزش عالی خاتم